P R I V A C Y

 


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG van kracht. Deze verplicht mij duidelijk vast te leggen wat ik met uw persoonsgegevens doe:

Ik, Joanne Daams, eigenaresse van Zitpracht, beheer een adressenbestand van deze onderneming waarin de volgende gegevens van u geregistreerd zijn voor zover deze bij mij bekend zijn:

 - Voornaam

 - Achternaam

 - Bedrijfsnaam

 - Straatnaam en Huisnummer

 - Postcode en Woonplaats

 - Telefoonnummer(s)

 - E-mail adres(sen)

Voordat ik aan een opdracht begin vraag ik altijd om bovenstaande gegevens die ik bewaar in mijn archief. Dit alleen om u te kunnen bereiken voor, tijdens en na het proces van het stofferen van uw meubel(s).

Geen van uw bij mij bekende gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekt. Het staat u vrij om contact met mij op te nemen mocht u uw bij mij geregistreerde gegeven willen inzien, wijzigen of verwijderen. Ook voor verdere informatie hieromtrent, kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

 

P R I V A C Y

 


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG van kracht. Deze verplicht mij duidelijk vast te leggen wat ik met uw persoonsgegevens doe:

Ik, Joanne Daams, eigenaresse van Zitpracht, beheer een adressenbestand van deze onderneming waarin de volgende gegevens van u geregistreerd zijn voor zover deze bij mij bekend zijn:

 - Voornaam

 - Achternaam

 - Bedrijfsnaam

 - Straatnaam en Huisnummer

 - Postcode en Woonplaats

 - Telefoonnummer(s)

 - E-mail adres(sen)

Voordat ik aan een opdracht begin vraag ik altijd om bovenstaande gegevens die ik bewaar in mijn archief. Dit alleen om u te kunnen bereiken voor, tijdens en na het proces van het stofferen van uw meubel(s).

Geen van uw bij mij bekende gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekt. Het staat u vrij om contact met mij op te nemen mocht u uw bij mij geregistreerde gegeven willen inzien, wijzigen of verwijderen. Ook voor verdere informatie hieromtrent, kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN